หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ ให้ลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำดังต่อไปนี้

  • ศึกษาอาชีพนั้น ๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  • สร้างเครือข่ายอาชีพ
  • หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพ
  • หา Sponsor เก่ง ๆ (Coach และ Mentor)
  • ลงมือปฏิบัติ